sommeliér / sommeliér

 

otakar.jpgNáš hlavní sommeliér Otakar Žoudlík je odborníkem na slovo vzatým, certifikovaným someliérem AS ČR a nosí „Zlatý sommelirský odznak“. Otakar má, co se týče vína, za sebou opravdu bohatou kariéru. Působil jako vrchní sommeliér v Aromi, La Degustation Boheme Bourgeoise nebo v restuarci „La Rotonde“ hotel Radisson SAS Alcron Hotel. Je vícemistrem mnoha ročníků prestižní soutěže Trophée Bohemia Sekt – mistrovství sommeliérů ČR, Vinium Juvenale – Sommelier Grand Prix Brno a v soutěži sommeliérů ČR „O burgundský hrozen“ v roce 2006 získal zasloužené prvenství. V La Gare se stará o vinný sklep a humidor, kde skladuje největší francouzské lahůdky. Tato kvalitní vína nejsou běžně v České republice nedostupná, Otakarovi cenné kontakty mezi vinaři ve Francii na Váš stůl doporučují jen to nejlepší.

 

 Our main sommelier Otakar Žoudlík is an expert of wines, he is a certified sommelier of the AS CR and wears the "Gold Sommelier Badge". Otakar has, in terms of wine, a really rich career. He worked as a head sommelier at Aromi, La Degustation Boheme Bourgeoise, or in the "La Rotonde" restaurant of the Radisson SAS Alcron Hotel. It is a multiple vicemaster of the prestigious competition Trophée Bohemia Sekt - the sommelier championship of the Czech Republic, Vinium Juvenale - Sommelier Grand Prix Brno, and in the year 2006 "O burgundský hrozen" best sommelier of the Czech Republic won the first prize. At La Gare he takes care of the wine cellar and the humidor, where he stores the biggest French delicacies. These high-quality wines are not normally available in the Czech Republic, Otakar's valuable contacts of winegrowers in France on your table recommend only the best.

 

vino_A.jpgvino_B.jpgvino_C.jpg